Expertise en kwaliteit in (brand)oorzaak-onderzoek en waarheidsvinding

Onderzoek volgens een academische benadering, gebruikmakend van innovatieve methoden en resulterend in rapportages die professionals duidelijkheid verschaffen.
  • Meer dan 20 jaar ervaring
  • Aangesloten bij NIVRE
  • IAAI Gecertificeerd

Ons bedrijf

Als particulier onderzoeksbureau draait GORPA al een tijdje mee. Als u ons inschakelt bent u, mede door onze ruime ervaring, verzekerd van een professionele aanpak waarbij onafhankelijkheid en kwaliteit gewaarborgd zijn.

Maar wij bieden meer dan alleen kennis en kunde. U kunt rekenen op een systematische werkwijze en een wetenschappelijke onderzoeksmethode. U krijgt onze bevindingen, hypotheses en onderbouwde conclusies gepresenteerd in een goed gedocumenteerd en gedegen onderbouwd eindrapport wat door velen als de benchmark in de markt wordt beschouwd.

GORPA heeft door het International Association of Arson Investigators gecertificeerde branddeskundigen in huis (Fire Investigation Technician, IAAI-FIT). Het IAAI-certificaat is wereldwijd een begrip in de markt en zeker in Nederland hebben slechts weinigen dit certificaat toegekend gekregen.

Het spreekt voor zich dat wij daarnaast beschikken over alle benodigde vergunningen en onze onderzoekers zijn aangesloten bij het NIVRE; Voor velen van u is dit een begrip dat geen nadere toelichting behoeft. Als lid van het NIVRE wordt de kwaliteit, onder andere door het systeem van Permanente Educatie (PE), gewaarborgd.

Kernactiviteiten

Waar u GORPA voor in schakelt

We werken onder andere in opdracht van, co-assuradeurs, beursmakelaars, expertisebureaus, verzekeraars, rechtbanken en de advocatuur. Zij weten onze dienstverlening en aanpak echt op waarde te schatten. Wij worden vanwege onze uitstekende reputatie vaak ingehuurd voor cases waarbij grote belangen een prominente rol spelen of waarmee aanzienlijke geldbedragen gemoeid zijn.

Onze klanten bevinden zich in binnen- en buitenland waardoor logischerwijze onze activiteiten niet beperkt blijven tot Nederland of zelfs Europa. Dit geldt met name voor onze brand(oorzaak)onderzoeken.

  • Brand(oorzaak)onderzoek
  • Schade- en schadeoorzaakonderzoek
  • Toedrachtonderzoek
  • Fraudeonderzoek
  • Water- en letselschade

Werkwijze

GORPA heeft een unieke werkwijze ontwikkeld die geschoeid is op een wetenschappelijke leest. Methodisch werken en het gebruik van de modernste hulpmiddelen zorgen ervoor dat u verzekerd bent van een kwalitatief hoogstaand onderzoek en eindrapport.

Zo passen wij regelmatig een 360-graden camera toe waardoor geen detail aan ons oog ontsnapt en maken we frequent gebruik van een drone om extra gegevens te verzamelen. Het spreekt daarbij voor zich dat we over de benodigde opleidingen, certificaten, vergunningen en een drone met opgeleide piloot (ROC Light) beschikken. Het toepassen van innovaties is voor ons een middel om mee te groeien met de veranderende vraag en wensen vanuit de markt en is daardoor ook integraal onderdeel van onze bedrijfscultuur.

Beloning

In uitzonderlijke gevallen doet GORPA een beroep op de samenleving en zijn burgers. Het uitloven van een beloning kan een effectief middel zijn om informatie boven water te krijgen die anders verborgen bleef.

Bekijk de openstaande cases op onze social media